Περήφανοι Υποστηρικτές της Ελληνικής Συμμαχίας για τον HPV από την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών